CCI at Texworld

CCI at Texworld Paris
CCI at Texworld Paris

CCI Texworld Paris Fuarı’nda

Texworld Hall 2/ F108’de bulunan Cotton Council Internaitonal (CCI) standı, elyaftan perakendeye tüm pamuk tedarik zincirinin ortak buluşma noktası oldu. ABD pamuk endüstrisinin denizaşırı pazarlama kolu olarak CCI, standında bulunan yetkililerle endüstri uzmanlarına ve perakendecilere küresel COTTON USA lisansı, pazarlama ve Tedarik Zinciri Pazarlama (SCM) Programı hakkında bilgi verdi. CCI ve Supima® ekibi ayrıca, pamuk ticaretindeki uluslarası gelişmeler ve diğer ilgili konularda bilgi paylaştı. 

Alongside the promotion of responsible fibre production through the Cotton LEADS™ program, the Cotton Council International (CCI) stand served as an international meeting point for the entire cotton trade industry at Texworld in February 2014. 

The CCI stand at Texworld in Hall 2/ F108 was the focal meeting place for the entire cotton supply chain – from fiber through to retailing. As the overseas marketing arm of the U.S. cotton industry, CCI experts briefed industry specialists and retailers with information about its global COTTON USA licensing, marketing and Supply Chain Marketing (SCM) program. The teams from CCI and Supima® also supplied information on global developments in cotton trade among and other relevant topics.

Through its COTTON USA licensee network, CCI’s SCM program creates new business contacts, lines up prospective suppliers and ensures greater transparency in terms of global procurement. CCI organizes conferences, sourcing trips and international summits for the textile industry, as well as provides individual sourcing support to foster relationships between buyer and seller.

The COTTON USA no-cost license is awarded to mills, manufacturers, retailers or brands that meet CCI’s quality criteria.  The COTTON USA Mark reinforces the quality of the products to which it is attached and helps enhance the value of those goods to consumers.  CCI provides recipients of the COTTON USA license with support to promote their U.S. cotton products, ranging from marketing assistance and point-of-sale promotions to multimedia consumer campaigns and public relations.

At the CCI stand, visitors to Texworld also had an opportunity to discover more about Cotton LEADS™, a joint effort of the U.S. and Australian cotton industries to promote responsible fiber production.

Combined, Australia and the United States account for roughly 17 percent of global cotton production, which is why the bodies representing cotton industries in these countries have come together to show their full commitment to sourcing responsibly-produced cotton.

Cotton LEADS™ assures retailers, brands and textile manufacturers (seeking transparency in their supply chain) that their partners can easily source reliable and responsible raw material. As part of this program, the founding members and signatories of Cotton LEADS™ have committed to five core principles – commitment, recognition, understanding, belief and confidence – as the foundation for an effective program that fosters the ability of supply chain entities to meet the world’s demand for responsibly-produced cotton.

A natural, readily renewable and biodegradable resource, cotton now represents roughly 80 percent of all natural fibers consumed. It is the largest natural fiber in the global fiber, textile and apparel economy, and as a food, feed and fiber crop in the United States, it is subject to strict legal controls.

CCI Chairman Jimmy Webb said “The U.S. cotton industry recognizes that sustainability requires a commitment to continual improvement.” He continued “U.S. cotton producers, including myself, have systematically adopted modern technology to reduce the environmental impact of cotton, and Cotton LEADS™ will make the textile supply chain more aware of what we’ve been doing for years.”

———————————-Turkish—————————————-

CCI Texworld Paris’te

Sorumlu pamuk üretimini Cotton LEADS™ programıyla desteklemesinin yanısıra, Cotton Council International (CCI) standı Şubat 2014’te düzenlenen Texworld fuarında bütün pamuklu tekstil endüstrisi için uluslararassı buluşma noktası olarak hizmet etti. 

Texworld Hall 2/ F108’de bulunan CCI standı, elyaftan perakendeye tüm pamuk tedarik zincirinin ortak buluşma noktası oldu. ABD pamuk endüstrisinin denizaşırı pazarlama kolu olarak CCI, standında bulunan yetkililerle endüstri uzmanlarına ve perakendecilere küresel COTTON USA lisansı, pazarlama ve Tedarik Zinciri Pazarlama (SCM) Programı hakkında bilgi verdi. CCI ve Supima® ekibi ayrıca, pamuk ticaretindeki uluslarası gelişmeler ve diğer ilgili konularda bilgi paylaştı.

COTTON USA lisanslı firma ağı sayesinde CCI’ın SCM programı yeni iş ilişkileri geliştirip muhtemel tedarikçileri gözler önüne sererken uluslararası tedarikte de daha fazla şeffaflık getirmekte. CCI tekstil endüstrisi için bir yandan konferanslar organize edip sourcing turları ve uluslararası toplantılar düzenlerken diğer yandan da bireysel tedarik desteği sunarak alıcı ve satıcı arasındaki bağları kuvvetlendirmekte.

CCI’ın kalite kriterlerini karşılayan işletme, üretici, perakendeci ve markalar ücretsiz olan COTTON USA sertifikasına hak kazanmakta. COTTON USA markası, iliştirildiği ürünün kalitesini desteklerken aynı zamanda tüketicilere olan değerini de artırmaktadır. CCI, COTTON USA lisansını alan firmalara ABD pamuğundan mamul ürünlerini, pazarlama desteğinden satış noktası promosyonlarına, multimedya tüketici kampanyalarından halkla ilişkilerine kadar uzanan alanlarda destek sunmaktadır.

CCI standında, Teworld ziyaretçileri aynı zamanda ABD ve Avustralya pamuk endüstrilerinin ortak çabaları ile sorumlu elyaf üretimini teşvik eden Cotton LEADS™ programını yakından keşfetme fırsatını yakaladı.

Avustralya ve Birleşik Devletler birlikte global pamuk üretiminin yaklaşık olarak  %17’sini gerçekleştirmelerinden dolayı bu iki ülkenin pamuk endüstrilerini temsil eden kurumları bir araya gelerek sorumlu üretilen pamuğun tedariği için tam taahhütlerini ortaya koyuyor.

Cotton LEADS™, tedarik zincirinde şeffaflık arzu eden perakendecileri, markaları ve tekstil üreticilerini çalıştıkları tedarikçilerinin kolayca güvenilir ve sorumlulukla üretilen ham madde temin edebilmelerini garanti etmektedir. Bu programın parçası olarak, Cotton LEADS™ kurucuları ve imzalayan taraflar, dünyanın sorumlu bir şekilde üretilen pamuğa olan talebini karşılamak üzere tedarik zincirindeki kuruluşların imkanlarını geliştiren etkili bir programın temellerini teşkil etmek üzere beş temel prensibi benimsemiştir – bağlılık, bilinirlik, anlayış, inanç ve güven.

Pamuk; doğal, halihazırda yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir kaynak ve aynı zamanda global elyaf, tekstil ve hazırgiyim ekonomisinde en çok kullanılan doğal elyaf olup tüketilen tüm doğal elyafların içinde %80’lik bir paya sahiptir. A.B.D.’nde pamuk gıda, yem ve elyaf mahsulü olup bu sebeple katı yasal kontrollere tabidir.

“A.B.D. pamuk endüstrisi, sürdürülebilirliğin, devamlı gelişmeye adanmış olmayı gerektirdiğinin farkında.” şeklinde konuşan CCI Yönetim Kurulu Başkanı Jimmy Webb sözlerine şöyle devam etti: “A.B.D.’deki pamuk üreticileri, ben dahil olmak üzere, sistematik bir şekilide pamuğun çevresel etkilerini azaltacak modern teknolojiyi hayata geçirmeye devam ediyor ve Cotton LEADS™ de bizim yıllardır yaptıklarımız konusunda tekstil tedarik zincirini bilinçlendirecek.”