Lewis Asitleri Tekstiller İçin Antimikrobiyal Çözüm Mü?

Lewis: Farklı maddelerin kombinasyonu ile sinerjik etkiler yaratılabilir
Lewis: Farklı maddelerin kombinasyonu ile sinerjik etkiler yaratılabilir

Hohenstein Group’da yeni bir araştırma projesi, tekstil yüzeylerine uygulanan Lewis asitlerinin antimikrobiyal etkileriyle ilgileniyor. Bu çalışmanın sonuçları, örneğin tıbbi tesislerde olduğu gibi, çok dirençli bakterilere karşı önlemlere önemli ölçüde katkıda bulunabilir.

Günlük ve mesleki yaşamın birçok alanı antimikrobik korumayı gerektiriyor. Tekstil yüzeylerine böyle bir etki şu anda gümüş veya amonyum içeren bileşiklerden faydalanılarak elde edilebiliyor. Bununla birlikte, bu gibi bileşiklerin kullanımı olası olumsuz ekolojik ve toksikolojik (zehir) etkiler açısından tartışmalıdır. Buna ek olarak, bu bileşikler genellikle pahalıdır.

Bu asitler asidik bir yüzey efekti gösterir ve antimikrobiyal bir etki oluşur. Bu nedenle, bu bileşikler hastanelerde zeminlerin temizlenmesi gibi uygulamalarda halihazırda bulunabilir.  Ancak, tekstil yüzeylerine uygulanmamıştır. Nemin varlığında, Lewis asitleri (metal oksitler, örneğin çinko oksit), insan derisinin doğal koruyucu asit örtüsü ile karşılaştırılabilir antimikrobiyel etkilere neden olarak, ciltte düşük pH değerleri yaratır.

Ticari olarak ulaşılabilen antimikrobiyal maddelerle karşılaştırıldığında, Lewis asitlerinin mantar, bakteri ve hatta virüs gibi farklı patojenlere (hastalık yapıcılar) karşı yararlı olduğu kanıtlandı. Dahası, insan ter ve proteinlerine maruz kalma sırasında bile, çok etkili ve dengeli oldukları bulundu. Ayrıca, antimikrobiyal tekstil kaplamalarında Lewis asitlerinin kullanımının %90’a kadar maliyet azalmalarına neden olabileceğini tahmin ediliyor.

Lewis: Farklı maddelerin kombinasyonu ile sinerjik etkiler yaratılabilir

Hohenstein Gorup’taki mevcut projede araştırmacılar, örme ve dokuma kumaşlar, tekstil yardımcıları ve tekstil terbiyesi gibi tekstil endüstrisindeki üreticilerle yakın işbirliği yapacak. İşin bir kısmı, sudaki çözünürlüğü çok düşük olan ve tekstil yüzeylerine uygulanacak uygun metal oksitlerin belirlenmesini kapsıyor. Farklı maddelerin kombinasyonu ile sinerjik etkiler yaratılabilir. Bir bağlayıcı matris ve bir Lewis asidine dayanan sistemler seçilecek, çünkü bu konsept yüzeylerin işlevselleştirilmesinden zaten biliniyor.

Proje, farklı bağlayıcı matrislere sahip, uygun Lewis asitlerine dayanan yenilikçi bir son katmanın geliştirilmesini içeriyor. Geniş bir kitleye yönelik sonuçlar elde etmek için farklı tekstiller terbiye edilir ve nitelendirilir. Tekstil yüzeyine uygulanan Lewis asidi miktarı ile nihai olarak salınan miktarını ilişkilendirmek, bir maliyet/fayda analizi için temel oluşturacaktır. İşlemden geçen tekstilden kaynaklanan cilt üzerindeki zararlı etkilerin tamamen ortadan kaldırılabileceğinden emin olmak için biyouyumluluk testleri yapılacaktır.

Proje sonuçlarından yola çıkılarak, tekstil endüstrisine antimikrobiyal tekstil kaplamalar için optimize edilmiş karışımlar ve ilgili proses parametreleri sağlanacaktır.

Beklenen araştırma sonuçları tekstil endüstrisinin pratik gereksinimlerini karşılayacak ve sonuç olarak doğrudan mevcut ürün geliştirmelere uygulanabilecektir.