Nonwoven ve Bağlantılı Sektörlerin Geleceği

Nonwoven ve bağlantılı sektörlerin geleceği:
Nonwoven ve bağlantılı sektörlerin geleceği

Nonwoven ve bağlantılı sektörlerin geleceği: Daha şeffaf, güvenilir ve döngüsel?

Yazan: Pierre Wiertz, EDANA Genel Müdürü

Edelman’ın 2017 Güven Barometresi, güven konusunda küresel bir kriz olduğunu ortaya koyuyor. İş, hükümet, sivil toplum örgütleri ve medya olmak üzere dört önemli kuruma kamuoyu güveni azaldı. Bu, Edelman’ın genel nüfusun güvenini takibe başlamasından bu yana böyle bir trend raporlanmamıştı. (1)

İş dünyasına güven 2017’de küresel olarak %53’ten %52’ye düştü ve ayrıca ankete katılan 28 ülkenin 13’ünde işin ‘güvensizliği’ (yani %50’den az olan sonuçlar) öne çıktı.

Edelman’a göre, güveni yeniden inşa etmek ve sistemdeki inancı yeniden oluşturmak için, kurumlar geleneksel rollerinin dışına çıkmalı ve yeni, daha entegre bir modele doğru çalışmalıdır. Bu da, insanları ve onların endişelerini her şeyin merkezine yerleştiriyor.

Bunu daha özel olarak bir (tüketim malları) işiyle ilişkilendirirken, SC JOHNSON Küresel İş, İletişim ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Başkan Yardımcısı, Kelly M. Semrau şunu soruyor; “Tüketiciler iletişimin bir parçası değilse, nasıl güven inşa edebilirsiniz?”(2) Buna şeffaflık konusunda bir diyalog başlatarak yaklaşabiliriz. Seçtiğimiz maddeler, nerede ve ne şekilde kullandığımız ve bu seçimin arkasındaki bilim hakkında açık olmayı içeriyor.”

Nonwoven Endüstrisinde Şeffaflık

Bizim endüstrimiz de benzer bir sorunla karşılaştı, son yıllarda tüm nonwoven tedarik zinciri, medya ve sosyal ağlar, STK’lar ve tüketici örgütleri de dahil olmak üzere, çeşitli paydaşlar tarafından yöneltilen, ürünlerin bileşimi (içeriği) soruları konusunda mücadele etti. Tekil şirketler ve özellikle de markalı mal üreticileri bu açıdan kendi stratejilerine sahip olmalarına rağmen, daha güçlü bir endüstri yanıtı oluşturabilmek adına, ortak çalışma için EDANA’ya yöneldiler.

Endüstri ürünlerimizin yüksek güvenlik profili ve EDANA’nın onlarca yıllık ürün yönetim deneyimi göz önüne alındığında, gerçek kanıtları oluşturmak önemli bir engel değildir. Ayrıntılı bir strateji gerektiren, nasıl ve kiminle iletişim kurduğumuzdur.

Güven İnşa Etmek

Sonuç olarak ve endüstrinin sürdürülebilir büyümesini destekleme konusunda lider rolünün bir parçası olarak, EDANA; iletişim, bilim ve kendinden (veya gönüllü) düzenleme şeklinde üç direğe odaklanan ‘güven inşa etme’ konusunda kapsamlı bir plan benimsemiştir. Öncelikle güvenliği sorgulanan emici hijyen ürünlerinin üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu plan, herhangi bir nonwoven uygulama (otomotivden inşaata kadar) ürün kompozisyonu ve risk değerlendirmesi konusunda benzer şekilde, açık iletişim gerektirdiğinde, diğer sektörlere de hizmet edecektir. Şeffaflık ve güven, herhangi bir sürdürülebilir iş için vazgeçilmezdir.

Moleküler ve döngüsel?

Diğer bir büyük trend, ana trend olmasa bile, tüm endüstrilerin karşı karşıya bulunduğu döngüsel ekonomi kavramıdır. Kısa bir süre önce yapılan bir Accentura çalışması (3), bu yapının Avrupa kimyasal endüstrisi için potansiyelini araştırdı. Bu çalışma, bireysel faktörlerin ve konuların ötesine geçen; CO2 emisyonları, plastik geri dönüşüm veya depolama politikası gibi konularda, bütün konseptin toplam bir resmini oluşturmak için bütüncül bir bakış açısı sunmuştur.

Bu, çok ilginç bir çalışma. Özellikle, şu anki doğrusal modeli, dolaşımdaki moleküller için; beş adımlı (yenilenebilir hammaddeden ürünün tekrar kullanılması, mekanik geri dönüşüm, kimyasal geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı ve karbon kullanımı) bir ‘döngü’ işlemi ile değiştirerek şu büyüleyici bulguyu ortaya çıkarıyor; Avrupa kimya endüstrisinin müşteri endüstrilerine sağladığı moleküllerin %60’ı tekrar döngüye sokulabiliyor.

Nonwoven endüstrisi perspektifinden, döngüsel ekonomi kavramının Accenture raporundan eksik gibi görünen tek önemli yönü; sentetik biyolojik proseslerle selülozik ve plastik atıkların geri dönüşümü potansiyeli; Profesör John Ward tarafından, Horizon 2020 Sentetik Biyoloji Hakkında Uzman Raporu’nda ele alınmıştır (4). Bu bakışla, bu atık akımları, yeni biyo-fabrikalardaki kimyasal maddelere dönüştürülebilen oldukça yoğunlaşmış organik bileşikler kaynaklarını temsil ediyor.

Gelecekteki EDANA etkinliklerinde ve özellikle Mayıs ayında Roma’da yapılacak olan Uluslararası Nonwoven Sempozyumu’nda ve Ekim’de Burovnik’te OUTLOOKTM 2018’de bu yeni gelişmeler hakkında daha fazla bilgi bekliyoruz.

—————————

[1]Source: 2017 Edelman Trust Barometer, Global Annual study

[2] https://www.theconsumergoodsforum.com/earning-trust-through-transparency/

[3] https://www.accenture.com/us-en/insight-circular-economy-european-chemical-industry

[4] Synthetic Biology: From Science to Bioeconomy Application: Opportunities for challenge-led Innovation.

Bu yazı EDANA’nın resmi sitesinde yayımlanmıştır.