OEKO-TEX ® Tekstilde Güvenin Anahtarını Verdi

OEKO-TEX ® Tekstilde Güvenin Anahtarını Verdi
OEKO-TEX ® Tekstilde Güvenin Anahtarını Verdi

OEKO-TEX ®’in ikinci küresel tüketici anketine ait ikinci bulguları paylaşıldı. Y Kuşağı, Ebeveynler ve Tekstilde Sürdürülebilirlik.

OEKO-TEX ® Association, Y Kuşağına ve ebeveynlere odaklanan ‘Güvenin Anahtarı; Tüketiciler ve Tekstilde Sürdürülebilirlik – Tutumlar, Değişen Davranışlar ve Görünüm’ küresel tüketici anketinden elde edilen bulguların bir sonraki bulgularını yayınladı. Bu son rapor, küresel tekstil pazarındaki en güçlü tüketim gruplarından ikisini, bu pazarları onlarca yıldır etkileyeceklerini ortaya koyuyor. Sonuçlar önümüzdeki aylar boyunca bir dizi web seminerinde v e sunumlarında duyurulacak. Anerca’nın ‘Güvenin Anahtarı – The Key of Confidence’ araştırmacısı Ellen Karp tarafından sunulan kayıtlı bir webinere OEKO-TEX’in resmi sitesinden ulaşılabilir.

‘Güvenin Anahtarı’ isimli online çalışma 2017 yılının ilk yarısında 11 binden fazla giyim ve ev tekstili tüketicinin dünya çapında ki bir örneklemi ile gerçekleştirildi. OEKO-TEX’in gerçekleştirdiği anket Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, Japonya, İspanya, İsviçre ve ABD’yi kapsıyor. Tüm katılımcılar evdeki alışverişi yapan, temel karar alıcılar idi. Toplam örneklemin yaklaşık %30’u, küresel nüfusa paralel olarak, 1981-2000 yılları arasında doğmuş ya da Y Kuşağı olarak bilenen (1981-2000 yılları arasında doğanlar) yaş grubundan oluştu. OEKO-TEX ®, anketin paylaşılan ikinci bulgusu olarak, Y Kuşağı’nın tekstil sürdürülebilirliği ve ebeveynlerin bu tutumları nasıl etkilediği hakkında farklı düşünceleri paylaşıyor.

Örneğin, internet ve sosyal medya kullanımlarından dolayı, Y Kuşağı, eski katılımcılara (1965-1980 yıllarını kapsayan X Jenerasyonu- Generation X ve 1946-1964 yıllarını kapsayan Boomers nesli) kıyasla, tekstil endüstrisinin çevresel ve sosyal eksikliklerinin farkındadır. Onlar daha fazla olarak, tekstil endüstrisini önemli bir kirletici olarak görme eğilimindeler. Sonuç olarak, Y Kuşağı giyim ve ev tekstili ürünlerindeki zararlı maddeler konusunda çok daha fazla endişe duyuyor.

Ebeveynler her şey hakkında endişelenme eğilimindedir. Özellikle küçük çocukları olan aileler, özellikle ev tekstili ve giyimdeki çok çeşitli ürünlerde zararlı maddeler hakkında endişe duyuyor. Ebeveynlerin ürün güvenliği çekinceleri, ebeveyn olmayanları aşmaktadır.  Çevre dostu giysi ve ev tekstilleri bilinci ve satın almasının, evde küçük çocuğu olmayan insanlara göre oldukça yüksek olduğu görülüyor. Ankete katılan Y Kuşağı’nın %60’ı sertifikalı tekstillere ilgi gösteriyor ve %37’si satın alma gerçekleştiriyor. Çocuk sahibi Y Kuşağı’nın ise %64’ü ilgi gösteriyor ve %39’u satın alma yapıyor. Benzer şekilde, ev teksillerine Y Kuşağı %54 dolayında ilgi gösterirken %25’i satın alıyor. Çocuk sahibi olanların ise %59’u sertifikalı ev tekstillerine ilgi duyuyor ve %30’u satın alıyor.

Buna paralel olarak sertifikalı tekstillere olan ilgi hem Y Kuşağı hem de ebeveynler açısından oldukça yüksektir. Global marka ve sürdürülebilirlik araştırması uzmanı Ellen Karp; “Her iki eski yaştaki tüketici grupları (X Jenerasyonu ve Boomers nesli), güven ve şeffaflığa yönelik kısayollar arıyor. Y Kuşağı ve ebeveynler, topluma ve gezegene olduğu kadar aileleri için de doğru şeyi yapmak istiyorlar. Markalar ve sertifika vericiler, bu istekli tüketicilerin yapmak istedikleri, sorumlu satın alma kararlarını vermelerine yardımcı olan bilgilerin iletilmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

Oeko-Tex sürdürülebilir tekstil ürünü seçmede yardımcı

OEKO-TEX® Pazarlama ve İletişim Bölümü Başkanı Anna Czerwinska ise şunları söyledi; “Şirketlerin ve tüketicilerinin bilinci karar almalarına yardımcı olmak adına, OEKO-TEX®’de bu bulguları 25 yıllık misyonumuzla destekleyerek müşterilerimizle ve tekstil endüstrisi ile paylaşmaktan dolayı heyecanlıyız. Bu bilgiler, bağımsız OEKO-TEX® sertifikalarının ve etiketlerinin Y Kuşağı ve ebeveynlere, aileleri ve gezegenleri için daha iyi sürdürülebilir tekstil ürünleri seçmelerinde yardımcı olabilecek önemli rolü güçlendiriyor.