Küresel Pazarda Tekstil Makinelerinde Sevkiyat Arttı

Küresel Pazarda Tekstil Makinelerinde Sevkiyat Arttı
Küresel Pazarda Tekstil Makinelerinde Sevkiyat Arttı

Küresel pazarda tekstil makineleri işinde büyüme 2017 yılında devam etti. ITMF raporuna göre neredeyse hemen hemen bütün makine gruplarında önemli sevkiyat artışları elde edildi.

Tekstil makineleri sektörü 2017 yılını artan rakamlarla kapattı. 2016 yılı ile kıyaslandığında 2017 yılında kesikli elyaf iğleri %21, uzun elyaf iğleri %46 ve open-end rotor makinalarda %24’lük artış elde edildi. Sevk edilen tekstüre iğleri %23 ve mekiksiz tezgahlar ise %13 arttı. Yeni elektronik düz örgü makinelerinin ve ‘süreksiz kumaş’ kategorisindeki terbiye makinelerinin sevkiyatları bir önceki yıla göre %44 artış elde etti. Buna karşılık, 2017 yılında, yuvarlak örme makineleri %0,12 ile sabit kaldı, ‘sürekli kumaşlar’ kategorisindeki terbiye makinalarının sevkiyatı ise %2 oranında düştü.

Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu ITMF’nin yıllık olarak yayımladığı Uluslararası Tekstil Makineleri Sevkiyat İstatistiği (ITMSS) 2017 yılının tümünde net bir artış yaşandığını gösteriyor. Rapor, tekstil makinelerinin altı bölümünü; eğirme, tekstüre, dokuma, geniş yuvarlak örgü, düz örgü ve terbiyeyi kapsıyor. Bu 2017 yılının verilerini kapsayan bu 40. ITMSS, dünya üretiminin kapsamlı bir şekilde temsil edecek şekilde, 200’den fazla tekstil makinesi üreticisi ile işbirliği içinde derlendi.

İplik makinelerinde sevkiyat artış gösteriyor

Yeni kesikli elyaf iğlerinin sevkiyatında 2013 yılından bu yana ilk kez artış elde edildi. Geçen yıl yaklaşık 1,65 milyon kısa kesikli elyaf iği sevk edildi. Bu sevkiyatın %95’i Asya pazarına yapıldı, böylece yıllık artış yaklaşık %24 oldu.  Dünyanın en büyük kesikli elyaf yatırımcısı %34’lük artışla Çin olurken, onu %33’lük artışla Bangladeş ve %39’luk artışla Vietnam izledi. Endonezya’ya yapılan sevkiyatlar ise %135 ile, güçlü bir şekilde artış elde etti. 2017 yılında kesikli elyaf segmentinin en büyük altı yatırımcısı Çin, Hindistan, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan ve Endonezya oldu.

Uzun elyaf (yün) iğlerin küresel sevkiyatı ise 2016 yılına kıyasla %46 arttı. Bu iğlerin satışları 114.000’dan 2017 yılında 165.000’a yükseldi. İran’a yapılan tedarikler 2016 yılında yaklaşık 11.000’iken, 2017 yılında bu %445 artışla 59.000’a çıktı.  Uzun elyaf iğlerinin çoğunluğu (%68) Çin’e gönderildi. Avrupa’ya gönderilenin oranı ise %30’ olarak saptandı.

Open-end rotor sevkiyatı 2017 yılında %24 artışla 788.000 adete çıktı. Dünya çapındaki sevkiyatın yaklaşık %85’i Asya’ya yapıldı. Böylece Asya’ya sevkiyat %15 artışla 674.000’e çıktı.  Dünyanın en büyük open end rotor yatırımcısı Çin, 2017 yılında yatırımlarını sadece %6 arttırdı. Çin bu gücü ile; İran, Brezilya, Özbekistan ve Japonya gibi ülkeleri 2 ile 4 katı büyüklüğe sahip oldu. Dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük yatırımları ise Türkiye ve Hindistan oldu.

Tekstüre Makineleri

Tek ısıtıcılı tekstüre iğlerin (özellikle poliamid filamentler için kullanılan) küresel sevkiyatı, 2016 yılında yaklaşık 8.500 iken, 2017 yılında %87 düşüşle 1.060’a geriledi. Bu segmente Asya %50’lik pazar payına sahip. Onu %36 ile Doğu Avrupa ve %8 ile Batı Avrupa izledi.

Çift ısıtıcılı tekstüre iğleri segmentinde (çoğunlukla polyester filamentler için kullanılır) ise düşüş trendi sona erdi ve küresel sevkiyat yıllık bazda yaklaşık %27 artarak yaklaşık 340.000 iğe yükseldi. Asya’nın dünya çapındaki sevkiyattaki payı %90 oldu. Çin küresel sevkiyatın %66’sı alarak, en büyük yatırımcı olarak kaldı.

Dokuma Makineleri

2017’de, mekiksiz tezgahların dünya çapında sevkiyatı %12 artışla 95.300 adede yükseldi. Detaya bakıldığında, hava-jetli (air-jet) tezgahların %18 artışla yaklaşık 27.000 adet, su-jetli (water-jet) tezgahlar %14 artışla 36.200 adet ve rapier /projektili tezgahlar da %7 artışla 32.000 civarında satış rakamları elde etti.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2017 yılında tüm mekiksiz tezgahların (hava-jet, su-jeti ve rapier/projektili) ana sevkiyat pazarı Asya oldu. Dünyadaki tüm dokuma makineleri gönderilerinin %91’i bu pazara sağlandı. Bunların %48’i su-jetli dokuma tezgahı, %31’i rapier/projektili  ve %28’i de hava-jetli tezgah olarak saptandı. Rapier/projektili dokuma makinalarında Avrupa %65 ve Amerika %37 pay alırken, hava jetli makinelerde sırasıyla %2 ve % 25 paya sahip oldular.

Yuvarlak ve Düz Örgü Makineleri

Geniş yuvarlak örgü makinelerinin küresel sevkiyatı 2017 yılında hafifçe, %0.12 artarak 38.000 adete yakın bir seviyeye ulaştı. Asya bu kategorideki en büyük yatırımcı bölge oldu. Tüm yeni yuvarlak örgü makinelerinin %84’ü 2017 yılında buraya sevk edildi. Dünya çapındaki teslimatın %39’u, en büyük yatırım olan Çin’e gitti. Çin’i 5.100 makine ile Hindistan ve 2.000 makine ile Vietnam takip etti.

2017 yılında elektronik düz örgü makileri sevkiyatının %44 artarak 202.000 adede yaklaştı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Asya %96 ile, en büyük sevkiyat payını elde etti. Çin, 2017 yılında düz örgü makineleri için dünyanın en büyük yatırımcısı olarak kaldı. Çin yatırımları 101.550 üniteden 154.850’ye yükselirken, bu ülkenin küresel payı %76 oldu.

Terbiye makineleri

Kesintisiz kumaş terbiye makineleri segmentinde; merserize hatları %54, gaze hatları %11 ve ram makineleri %2 artış elde etti. Diğer alt segmentlerdeki teslimatlar ise azaldı. Kesitli kumaşlar segmentinde, hava jetli boyama makineleri %72 ve overflow boyama makinaları da %35 arttı. Bununla birlikte, jigger boyama/ levent makineleri sevkiyatı %7 azaldı.