Türkiye’de Eko-Etiket Dönemi Başlıyor

Eko-Etiket dönemi Türkiye'de başlıyor
Eko-Etiket dönemi Türkiye’de başlıyor

Türkiye ilk kez tekstil, kağıt ve seramik sektörlerinde eko-etiket uygulaması başlatıyor.

Avrupa’da oldukça yaygın olan eko-etiket sistemine nihayet Türkiye’de de geçiliyor. Tüketicilerin çevreye zararlı ve duyarlı ürünler arasında ayrım yapabilmesine olanak tanıyan eko-etiket sistemi için Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez tekstil, kağıt ve seramik grubunda üç farklı ürüne çevre etiketi verilerek, eko-etiket uygulamasına geçilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  AB Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri (Support Activities to Strengthen The European Integration Process- SEI) kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün (Directorate General of Environmental Impact Assessment, Permint and Inspection) faydalanıcısı olduğu ve 14 Haziran 2017’de başlatılan ‘Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi’ tamamlandığını duyurdu. Proje, AB Çevre müktesebatı bağlamında eko-etiket direktiflerinin ve çevre uygulamaların ülkemize uyarlanmasını amaçlıyor. Bu bağlamda, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, eko-etiket hakkında kamu bilincinin arttırılması temel amaçlar arasında yer alıyor.

Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez tekstil, seramik ve kağıt sektöründen üç farklı ürün için çevre etiketi uygulanacak. Kriterleri karşılayan tekstil sektöründen 2, kağıt sektöründen 2 ve seramik sektöründen 3 firmanın ürünlerine çevre etiketi verilecek. Böylece Türkiye eko-etiket sistemine geçiş yapmış olacak.

Proje kapsamında eko-etiket için bir logo yarışması da gerçekleştirildi. 73 başvurunun alındığı yarışmada değerlendirmeye kalan 85 logo içinden eko-etiket’in logosu seçilecek.

Eko-Etiket ne getirecek?

Bir ürünün hammadde temininden geri kazanımına kadar her aşamasını kapsayan Ulusal Çevre Etiket Sistemi, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve yeşil aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye) karşı kılavuz olacak. Sistem, tüketicilere çevreye duyarlı ürünler için seçenek sağlayacak bilgiler sunacak.

Bu sistemle, enerji verimliliği, atık minimilizasyon ve ürün yönetimi de teşvik edilecek. Böylece üretim süreci de dahil olmak üzere, insanların çevreye zararlı ve çevreye daha duyarlı ürünler konusunda farkındalığına yardımcı olunacak. Sstemi ayrıca, buna sahip ürünlerin hem ihracat pazarlarında hem de iç pazarda avantajlı duruma geçmesine yardımcı olacak. Türkiye’de bu sisteminin tekstilde hızla yaygınlaşması bekleniyor.