Hindistan Tekstilde Rekabet Gücünü Arttırmaya Devam Ediyor

Savio’nun yeni sahibi Vandewiele oldu

Tekstil endüstrisinde önemli bir satış gerçekleşti. Alpha Private Equity, iplik makineleri uzmanı Savio Group’un, Belçikalı Vandewiele şirketine %100’ünün satışı...

Sürdürülebilir üretim modeli bir seçenek değil ‘zorunluluk’

Tekstil sektörü yılda 1.2 milyon ton karbon emisyonuna neden oluyor. 2030’da ise karbon emisyonunun yüzde 60’ını oluşturacağı tahmin ediliyor....

SLN Tekstil’de I-REC sertifikalı enerji dönemi başladı

Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor. Sürdürülebilirlik ve kaynakların korunması için duyarlı tüketiciler elektriğin kaynağını sorguluyor...
Engin Buz
Engin Buzhttps://www.textilegence.com
Engin Buz, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2000 yılından sonra çeşitli yayıncılık şirketlerinde çalışmaya başlayarak kültür-sanat ve daha sonra ekonomi haberleri hazırlamıştır. 2009 yılından itibaren tekstil endüstrisine dönük yayınlarda editör olarak görev alan Buz, 2013 itibariyle kurulan Textilegence’de haber editörü olarak yer almaya başlamıştır. Engin Buz halen başta tekstil ve dijital baskı endüstrileri olmak üzere ekonomi haberleri hazırlamaktadır.

Dünyanın en önemli tekstil merkezlerinden Hindistan, endüstrisini yatırımlarla dönüştürüyor.
Dünyanın en önemli tekstil merkezlerinden Hindistan, endüstrisini yatırımlarla dönüştürüyor.

Küresel pazarın ikinci en büyük tekstil ve hazırgiyim ihracatçısı Hindistan, geleneksel işletmelerini dönüştürerek rekabette avantajını devam ettirmeyi planlıyor. Bu konuda atılan adımlar olumlu sonuçları göstermeye başladı.

Küresel tekstil ve hazırgiyim endüstrisinin en önemli üretici ülkelerinden Hindistan, köklü bir geçmişle bu sektörde yer alıyor. Ucuz üretim maliyeti ve yüksek adetlerle cazip bir üretici olan Hindistan son yıllarda yatırımlarla bir dönüşüm yaşıyor. Türk tekstil makinaları endüstrisi için bir pazar ve Türk tekstil sektörü için hem bir rakip hem de tedarikçi olarak Hindistan’ı yakından incelemek sektör için oldukça yararlı olacaktır. Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nin hazırlamış olduğu ve İTKİB’in paylaştığı ‘Hindistan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Ülke Notu’ raporu merak edenler için önemli ipuçları sunuyor.

Avantajlar: Köklü Geçmiş, Zengin Hammadde Kaynağı, Ucuz Maliyet

Milattan önce 3 binli yıllara dayanan bir tekstil geçmişine sahip olan Hindistan’da ilk pamuk atölyesi 1854 yılında Mumbai’de kuruldu. Bunu takip eden yıllarda ülkedeki pamuk ve tekstil atölyelerinin sayısı hızla arttı. Hindistan pamuk, ipek ve jüt gibi elyaflar açısından oldukça zengin bir coğrafyadır. Çok sayıda iplik çeşidine sahip olan Hindistan’da geleneksel olarak bunlar el dokuma tezgahlarında yoğun emek ile dokunuyor ve organik boyalarla boyanıyor. İngiliz yönetimi altında sektör atıl kalırken, ülkenin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte ilerleme kendini hissettirdi.

2013 yılı verilerine göre tekstil sektörünün ülke gayri safi milli hasılasına (GSMH) %4 ve ülke ihracatına %13 katkı sağlıyor. Aynı dönemde toplanan vergi gelirlerinin %8’i bu sektörden elde edildi. Tekstil sektörünün 108 milyar dolar civarında bir hacmi olduğu tahmin ediliyor ve 2021 yılına kadar bunun 223 milyar dolara ulaşması bekleniyor.  Tekstil ve hazırgiyim ihracatının da 2021 yılına kadar 82 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkenin 2014 yılında 63,5 milyar metrekare olan toplam kumaş üretiminin 2017 yılına kadar 112 milyar metrekareye ulaşması bekleniyor.

Küresel Pazarın En Büyük 2. Gücü

Hindistan, 2013 yılında 40 milyar dolarlık ihracat ile Çin’in ardından dünyanın ikinci en büyük tekstil ve hazırgiyim ihracatçı ülkesi oldu. Ülke ayrıca ithalata dayanmadan ihracat gerçekleştirebilen en büyük tekstil ihracatçısı olarak tanımlanıyor. Sadece hazırgiyim alanında ise 15,7 milyar dolarlık ihracatla 6. sırada yer aldı. En büyük ihraç kalemini hazırgiyim ürünleri oluştururken, onu sırasıyla sentetik ve suni filamentler ve sentetik ve suni devamsız elyaflar takip etti. 2015 yılında ülkenin tekstil ve giyim sektör ithalatı ise 6 milyar dolar seviyesinde yaşandı. İthal edilen ürünler içerisinde sentetik ve suni filamentler ve elyaflar, dokumaya uygun mensucat en büyük paya sahip oldu.

Dünya iplik eğirme kapasitesinin %24’ünü Hindistan kapsıyor. Dünya iğ kapasitesinin ve küresel rotor kapasitesinin %8’ini elinde bulunduran Hindistan, %63’lük pay ile dünyanın en yüksek dokuma kapasitesine sahip ülkesi konumunda. Hindistan’a iplik ve elyaf gücü açısından bakıldığında dünyanın en büyük jüt üreticisi, dünyanın ikinci büyük pamuk ve ipek üreticisi ve üçüncü en büyük selülozik elyaf üreticisidir.

2014 yılında 1.28 milyon ton suni elyaf üretimi gerçekleştiren ülkenin toplam iplik üretimi ise bahsedilen dönemde 48.900 tona ulaştı. Hindistan’ın kumaş üretimi 2014 yılında 63.319 milyon metrekareye ulaştı. Tekstil ve hazırgiyim sektörünün toplam gücünde, hazırgiyim sektörü %70 ile yüksek bir orana sahip. Ülkenin hazırgiyim üretimi 77 bin küçük çaplı üretici tarafından gerçekleştiriliyor.

Hindistan’da yünlü ürünlerin %80’i ülkenin kuzeyinde yer alan Kashmir, Ludhiana ve Panipat’ta üretiliyor. Delhi ve Gurgaon ise hazırgiyim üretiminde önemli merkezlerdir. Doğu bölgesinde ise jüt üreminde Bihar önemli bir noktadır. Bunun dışında Uttar Pradesh yünlü tekstil ürünleri, Bengal ise pamuk, yün ve jüt ürünleri için önemli bölgelerdir. Ülkenin batısında yer alan Ahmedabad, Mumbai, Surat, Rajkot, INdore ve Vadodara pamuğu ile tanınıyor. Mumbai ve Nagpur ise hazırgiyim açısından önemli şehirlerdir. Hindistan’ın güneyinde ise hazırgiyim ve içgiyim üreticileri yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Hindistan_tekstil_Textilegence1Pamuk Temel Hammadde olarak Önemini Koruyor

Hindistan Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre sektörün temel hammaddesini oluşturan pamuğun yıllık tüketimi yaklaşık 40 milyon balya civarında. Dünyanın ikinci büyük pamuk üreticisi olan Hindistan, aynı zamanda pamuk ipliği ihraç ediyor. 2014-15 döneminde 12.25 milyon hektar alanda pamuk ekimi gerçekleştiği belirtiliyor. 2014-15 döneminde Hindistan 1.8 milyar dolar civarında pamuk ihracatı gerçekleştirdi. En büyük alıcı ülke %40 ile Çin olurken, onu %32 ile Bangladeş izledi. Türkiye aynı dönemde Hindistan’dan 30 milyon dolarlık pamuk ithalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Hindistan’ın pamuk ipliği ihracatı toplam 3,9 milyar dolar olurken, Türkiye’nin payı 37 milyon dolar oldu.

Ganj Nehri deltasında yetişen ve ‘Altın İplik’ olarak nitelendirilen jüt, geleneksel bir tekstil hammaddesi olarak Hindistan’da kullanılıyor. 19-20. Yüzyılda çok kullanılan jüt tekstilleri, halen önemli bir segmenti oluşturuyor. Tekstil Bakanlığı’nın verilerine göre halen 4 milyon çiftlik alesi geçimini jüt üretiminden sağlıyor. Ülkede toplam 89 jüt tesisi ve 49.500 jüt dokuması için el tezgahı bulunuyor. Jüt fabrikalarının maksimum kapasitesi yıllık 2.64 milyon tondan biraz daha fazla olarak açıklanıyor. 2014-15 döneminde 106.000 ton jüt ihraç eden Hindistan, bunun karşılığında 297 bin dolar gelir elde etti. Jüt ihracatında ilk sırayı %23’lük oran ile ABD aldı.

Hindistan dünyada ikinci büyük ipek üreticisidir. Merkezi İpek Kurulu’na göre 2013-14 döneminde Hindistan’da 26,480 ton ham ipek üretildi, bunun ise %74’ü has ipek, %26’sı yabani ipektir (vanyasilk). Buna karşın ülkenin ipek tüketimi, üretiminin üstünde 29,740 ton civarındadır. Ülkenin ipek talebi Çin’den ithalatla karşılanıyor.

Emek yoğun bir sektör olan hazırgiyim segmentinde az sermaye ve diğer nedenlerle çok fazla parçalı bir görünüm söz konusudur. DTÖ verilerine göre, Hindistan 2014 yılında hazırgiyim ihracatında Çin, Bangladeş ve Vietnam’dan sonra dördüncü sırada yer aldı.  Ülkenin ana ihraç pazarları ABD, AB ve BAE oldu. 75 binden fazla işletmenin yer aldığı hazırgiyim sektörün, üreticilerin önemli bir kısım iç pazar için çalışıyor. Ülkedeki toplam istihdamın %21’ini barındırıyor. Sektörde toplam çalışan 35 milyon civarındadır. Yan sektörlerle birlikte bu rakamın 60 milyona çıktığı belirtiliyor.

Endüstride Küçük İşletmeler Hakim

Pamuk, jüt, ipek, yün, el sanatları, teknik tekstiller ve hazırgiyim segmentlerinin öne çıktığı hindistan tekstil sanayi genellikle küçük çaplı, entegre olmayan iplik üretimi, dokuma ve örge, terbiye ve hazır giyim yapılarından oluşuyor. Üretim tesisleri genel itibariyle düşük teknoloji ve emek yoğundur. Nispeten büyük çaplı fabrikaların payı sektörde sadece %3 civarındadır. Bu fabrikaların büyük çoğunluğu kamu işletmesidir.

1980’lı yıllardaki Pazar serbestleşmesi ile birlikte iplikhaneler hızla yayılmıştır. İplik üretiminde ana segmenti pamuk oluşturuyor. Toplam iplik üretiminin 61’ini oluşturan pamuk ipliğinin üretimi yaklaşık 67.360 ton civarındadır.

Rapora göre, dokuma ve örme sektöründeki organize işletmeler toplam üretimin %5’ini oluşturuyor. Bu segmentte 3,9 milyon el dokuma ve 1,8 milyon elektrikli dokuma tezgahı bulunuyor.

Tekstil terbiye işletmeleri sayıca oldukça fazladır ve küçük ölçülerdedir. Tüm Hindistan çapında 2300 imalatçı bulunup, bunların 2100’ü bağımsız birimlerden oluşuyor. 200 tanesi ise iplik, dokuma veya örgü üniteleri ile entegre bir şekilde faaliyetini sürdürüyor.

Hindistan_tekstil_Textilegence2Devletten Tekstil Sektörüne Güçlü Destek

Hindistan devleti 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemini (2012-2017) sonunda tekstil ve hazırgiyim sektörünün 65 milyar dolara yakın ihracat yapmasını planlıyor. Bunun için plan kapsamında tekstil sektörünü desteklemek amacıyla 4.25 milyar dolarlık bir bütçe oluşturdu. İhracat kredisi gibi özel ihracat teşvik programlarıyla desteklenen sektör, ayrıca SEZ’lerde (Özel Ekonomi Bölgeleri) vergiden muaf çalışabiliyor. Hindistan’ın farklı şehirlerinde 50’nin üzerinde SEZ bulunuyor.

Raporda, Hindistan’da doğrudan yabancı yatırımlara %100’e kadar otomatik yolla izin verildiği belirtiliyor. 2015-2016 bütçesinde Hindistan’da entegre tekstil parkları (SITP) için bütçeden 40 milyon dolarlık bir tahsisat ayırdı. Hindistan Tekstil Bakanlığı 2016 Şubat ayında 24 yeni tekstil parkının kurulması için teklife onay vermiş bulunuyor. Bu parkların kurulması için 4,6 milyar dolarlık bir yatırımın gerektiği kaydediliyor. Hindistan hükümeti ayrıca tesislerin modernizasyonu ve teknolojilerin yenilenmesi için bir programı (RTUFS) uygulamaya koydu. Ayrıca ülkenin ASEAN ülkeleri ile Serbest Ticaret Anlaşması ve AB ile yapılan anlaşmalarla ihracatını daha fazla arttıracağı öngörülüyor.

Güncel Haberler

ITMF, 7. Coronavirüs anket sonuçlarını açıkladı

Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF), pandeminin global tekstil endüstrisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği araştırmanın 7.sini yayımladı. 25 Ocak-10 Mart tarihleri...

Pazar dengeleri bozulurken konfeksiyon ve tekstil sektörü yolunu arıyor

Covid-19 pandemisinin getirdiği kapanma ve evden çalışma gibi yeni koşullar, hazırgiyim ürünlerine olan talebi önceki döneme göre azalttı. Buna...

Stäubli, TS2 robotları prestijli Red Dot ödüllerini kazandı

Biyobilim sektörünün pazar liderlerinden Stäubli, endüstriyel tasarım sektörünün Oscar’ı kabul edilen 2021 Red Dot Ürün Tasarım Ödülü’nü TS2 SCARA...

Rieter Holding hisselerinin yüzde 10’u Picanol Group’a satıldı

Dünya genelinde pek çok farklı sektörde hizmet veren Picanol Group, 45 milyon euro karşılığında kısa elyaf eğirme sistemlerinin önemli...
error: Lokasyonunuz kaydedildi. İçerik kopyalanamaz. You location is saved. Content can\'t be copied