Ana Sayfa » Eğirme » Uster’den Toplam Test Merkezi : Tesislerdeki Yeni Güç

Uster’den Toplam Test Merkezi : Tesislerdeki Yeni Güç

Uster Toplam Test Merkezi: Tesis Boyunca Kalite ve Verimliliği Yönetmek İçin Güç!

İplikçiler girdi ve çıktı arasındaki kritik dengeyi nasıl sağlayabilir?

Günümüzde iplik tesislerinden kalitesi ve maliyeti dalgalı olan hammaddeyi tam olarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan uygun bir iplik haline getirmesi bekleniyor. Girdi ve çıktı arasındaki bu fark, müşteri memnuniyetini, pazar itibarini ve sonuçta fabrikanın kendi karlılığını belirleyen kritik dengedir. Ve ideal olarak bu denge sofistike bir sistem tarafından optimize edilmiştir.

İplikçiler için günümüzdeki zorluklardan biri, üretimin her aşamasında kaliteyi yönetmek için başarısızlık maliyetidir ve özellikle ‘iyi’ malzemenin israf edilmesinin önlenmesidir. Bu çok büyük olabilir, yılda yüzbinlerce dolara ulaşabilir. Bununla birlikte, tasarrufun yanında, kalite düşüncesi ile tesis yönetiminden doğan fırsatlar eşit büyüklüktedir ve şu anda USTER’in eşsiz Think Quality (Kalite Düşüncesi) ile tamamen uyumludur.

Bir örnek olarak, 40,00 iğli bir tesis iki yılda 12,5 milyon kilo Ne 30 kamgarn (penye iplik) üretiyor. Geleneksel kalite algılama prosedürleri ile, tesis büyük miktarda telef çıkaracaktır. Aslında, tam veri grubu ile proses iyileştirilebilirse bunun bir kısmı mükemmel kullanışlı olabilir. Harman hallaçta yabancı madde içeriğinin kontrolüyle elyaf çıkartma 2 yılda 168 milyon çıkartma üretebilir.  Penye olarak, 2,9 milyon kilo telef oluşturulur. Ayrıca, tesis ring eğirmede 20 milyon iplik kopuşu bekleyebilir ve daha sonra hala, sarmada iplik temizleyicilerinin kaldırması gereken 760 milyon kusur hala bulunur.

Bu telefin optimizasyonu için gerçekçi fırsatlar şimdi mevcuttur. Örneğin, harman hallaç atımı %10-20’e kadar uygulanabilir, %0.5’e kadar penye telefi, her 1,000 iğ saatinde 5 iplik kopuşu ve her 100km’de 5-10’a kadar sarma eklemesi (splays) mümkündür. Böylece tesisin iki yıllık üretimi üzerinden 200-250,00 dolar arasında toplam tasarruf potansiyeli vardır.

Bütün süreçleri kapsayan bir sistem

Bu kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi için, tesise rehberlik edecek kapasiteye sahip tek bir kalite yönetim ve kontrol sistemi iplikçiler için imkansız bir hayal gibi görünebilir. Aslında, bu ideal Total Testing Center (Toplam Test Merkezi) ile gerçek olmaya başladı, şimdi yeni USTER® TESTER 6 ile mevcuttur. Laboratuvar ve tüm tesis genelinde üretim verilerinin entegrasyonu ile birlikte anahtar kelime ‘Total / Toplam’dır. Her bölümün akıllı optimizasyonunun sağlayan, gerekli çoklu işlem kapsamı ile bu tek çözümdür. Balya stoğundan ring eğirme ve sarmaya, her bir işlem aşamasına ait bilgi diğerleri ve bütünle bağlantılıdır.

Prosesler arasında bağlantı

Toplam Test Merkezi, USTER® sistemlerinden bütün hayati kalite verilerini,  buna bağlı her USTER® enstrümanı ile iplikhanedeki artan avantajlarla bir araya getirmeyi amaçlıyor. Aşağıda bazı fırsatlar şöyle sıralanıyor;

Ring iplik prosesinin kendisi, tesisteki tek en emek yoğun işlemdir, bu yüzden burada optimizasyon önemli yararlar getirecektir. USTER® SENTINEL görüntüleme sistemi; hammadde, ring eğirme performansı ve sarmadaki iplik temizleyicilerden gelen kalite datası arasındaki üç yollu ilişkinin analizini sağlamak için Toplam Test Merkezi’ne bağlanacaktır. Bunun sonuçları ring iplik performansını, verimlilik ve emeğin en iyi kullanımı için operatif iş akışını yoluna koyma gibi çeşitli yönlerden iyileştirmeyi kolaylaştıracaktır.

Yeni USTER® QUANTUM 3 Anniversary Edition iplik temizleyicisi, sadece Toplam Test Merkezi’ni verilerle besleyerek iplik kalitesi hakkında nihai aşama raporu sağlamaz, aynı zamanda iplik performansı tahmini için USTER® TENSOJET dayanıklılık test cihazından ölçümlerle bağlantılıdır.

Laboratuvarda, yeni USTER® TESTER 6, kumaş görümünü için öngörü kılavuzu ve dokuma performansı sağlamak ve ayrıca beklenilen boncuklanma düzeyini tahmini etmek için Toplam Test Merkezi aracılığıyla toplanan verileri birleştirir. USTER® TESTER 6 ayrıca, kalite karşılaştırmaları, herhangi bir farklılığı yakalamak için iplik lotlarında eşleştirmeler sağlar. İplikçiler USTER® STATISTICS verilerini kullanarak, bütün iplik üretim süreçlerinin her bir uygulama için gereken kaliteye ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebiliyor.

İplikçiler Toplam Test Merkezi’ne USTER® AFIS elyaf test aracını bağlayarak, eğirme hazırlıkta telefi optimize edebilir. Bu sistem aynı zamanda hassas üretime ve diğer alanlardaki (tarak ve penye ayarlarını düzeltme gibi) kalite sorunlarının tespit edilmesine yardımcı olur.

Belirtildiği gibi, Toplam Test Merkezi’ne erişim ve onun çok sayıdaki USTER® enstrümanı ile bağlantısı, iplikçiler ilk kez kendi kalite ve verimliliklerinin toplam kontrolü için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip. Geniş kapasitesinin yanı sıra, sürdürülebilir karlılık ve müşteri memnuniyeti için doğru karar verilmenin güvenini sunuyor. Gelen daha fazla bağlantı ile, Toplam Test Merkezi için gelecek yeni başlıyor.

Tekstil Eğirme Haberleri

Uster Quantum 4.0 ile daha fazla güvenlik, önleme ve esneklik

Elyaftan kumaşa kadar kalite yönetim ve kontrol çözümleri sunan Uster Technologies, iplikçilere yeni çözümler sunmayı sürdürüyor. Firmanın Quantum iplik...

Özel Haberler

error: Lokasyonunuz kaydedildi. İçerik kopyalanamaz. You location is saved. Content can\'t be copied