Yalın Üretim

Son dört yıl Yalın Üretim ilkeleri ile tam uyumlu olacak şekilde Colzate’den Zuchwil’e, Zuchwil’den Şangay’a kadar dünya genelinde yerleşik Itema Group üretim tesislerini yenileme, optimize ve modernize etme amacıyla geniş ve kapsamlı yeniden yapılanma ve bakım faaliyetleri ile geçti.

Nihai hedef çok değişken bir pazarda, teslim süresini azaltırken aynı zamanda en iyi seviyede hizmet, kalite ve maliyeti sunacak şekilde ihtiyaç duyulan esneklik, çeviklik ve değişimlere hızlıca cevap verme becerisini sağlayarak Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere Itema Group’un kabiliyetini arttırmaktır.

Zorlu yolculukta Itema’nın İtalya Colzate’den İsviçre Zuchwil’e, oradan da Şangay Çine kadar tüm dünya genelindeki imalat tesislerini yenilemek ve optimize etmek üzere yük altına girme nedeni işte bu sebepledir. Artık tüm Itema tesisleri en sıkı Yalın Üretim ilkeleri ile tam uyumlu olacak şekilde birinci sınıf imalatın gerçek amiral gemisidir.

“Yalınlaştırma” projesi ilk olarak Grubun ana fabrikası olan Colzate’de Mekanik, Montaj Öncesi, Montaj ve Kalite Kontrol süreçlerini kapsayacak şekilde bütününe odaklanmıştır. Bundan kısa bir süre sonra Yalın Üretim uygulama faaliyetleri Grubun entegrasyon ve standardizasyon seviyesini arttırmak maksadıyla Şangay montaj tesislerinde de uygulanmıştır. Sonuncu ancak son derece önemli, günümüzde halen efsane olan ve bu teknolojinin gerçek meraklıları tarafından dünya genelinde saygı gösterilen mekikli dokuma tezgahının üretimini yapan Suchwil İsviçre’deki eski Sulzer tesislerinin yeniden modernizasyonu için özel bir ekip oluşturulmuş ve görevlendirilmiştir.

İmalat departmanları içerisinde gerçek değer yaratmak üzere her bir adıma öncülük eden itme tipli üretimden çekme tipli üretim mantığına kademeli olarak geçişte iş yapma süresini önemli derecede azaltmak amacıyla tüm tesislerinde yoğun iş gücü gerektiren alanlara ilk olarak odaklanmaya çaba göstermektedir.

Bunun olmasını sağlamak amacıyla, Şirket, Üretim alanları ve aynı zamanda Lojistik ve Satın Alma alanlarına ilaveten; kendi iç ve dış lojistik akışlarını da içerecek şekilde her bir detayı tekrar tasarlamıştır.

Yalın üretim için faaliyet alanları

Uygulanan faaliyetler Montaj Öncesi alana odaklanmış ve daha sonrasında Montaj departmanına kadar genişletilmiştir. Bilhassa, şu alanlara odaklanılmıştır:

  • Tüm üretim süreçlerinin değer akış haritalaması
  • 5S” faaliyeti (“5S” Japoncadan tercüme edildiğinde “sınıflandırma”; “düzenleme”, “temizlik”, “standartlaştırma” ve “disiplin” anlamına gelen; “seiri”, “seiton”, “seiso”, “seiketsu”, ve “shitsuke” kelimelerinden oluşan; beş Japonca kelime listesini kullanan bir çalışma alanı organizasyon yöntemine karşılık gelmektedir.)
  • Montaj öncesinin alt gruplarının yeniden düzenlenmesi
  • İç kanban sisteminin uygulanması (“kanban” Zamanında imalatı gerçekleştirmek amacıyla tedarik zincirini kontrol eden bir envanter sistemidir.)
  • Montaj öncesi iş idaresi için tek parçalı akış konseptinin şirket içinde uygulanması
  • Takım hazırlama mantığının gözden geçirilmesi ve şirket içi departmanlarda lojistik akışlarının yeniden yapılandırılması

Itema Yalın Üretim projesi hem gerçekleştirme süresi hem de atık azaltımı ve verimliliğin arttırılması bağlamında çok zorlayıcı hedefler göstermiştir. Yalın Üretim sürecine paralel olarak Itema’nın tesislerinin; kapasite, kabiliyet ve esnekliğini daha ileri seviyelere getirecek özel geliştirilmiş CNC ekipmanları aracılığıyla üretim tesislerine ana yatırımlar yapılmıştır.

Sonuçlar şu ana kadar, pazarda en kısa teslim süresini garanti eden; ve Itema dokuma makinalarına olan talebin sabit bir şekilde artışını karşılayabilmek için; mevcut tesislerin üretim kapasitesinin ikiden fazlasına katlandığını göstermiştir.

Ancak tabi ki biz burada durmuyoruz. Itema olarak Müşterilerimizin sürekli menfaatlerine olacak şekilde Yalın Şirket mantalitesi olma yoluna kendimizi adadık ve gururla bu yolda devam ediyoruz.