Ana Sayfa » Eğirme » Geri dönüştürülmüş elyafların Rieter ile eğrilmesi kazandırıyor

Geri dönüştürülmüş elyafların Rieter ile eğrilmesi kazandırıyor

Geri dönüştürülmüş elyafın/pamuğun Rieter ile işlenmesi, iplikçiler için yeni kazanç seviyeleri sunuyor.

Emre Yolerihttps://www.textilegence.com
Belçika’da College St.Vincent’da lise eğitimini tamamlayan Yoleri, Türkiye’ye dönerek Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde üniversite eğitim almaya başlamıştır. Bu bölümü yarıda bırakarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans’ına devam etmektedir. 2005 yılında çalışma hayatına atılan Yoleri, kamu ve özel sektörde müşteri ilişkileri, strateji planlama ve raporlama alanlarında yöneticilik yapmış, proje bazlı çalışmalar yürütmüştür. 2015 yılından bu yana NEFA PR yayıncılıkta uluslararası ilişkiler, proje geliştirme, organizasyon ve yazı işleri alanlarında görev almaktadır.

Giysilerin ancak %1’inin geri dönüştürüldüğü ve dünyadaki giysilerin dörtte üçünün çöplükte kalıyor. Bu nedenle tekstil endüstrisi, aktif olarak üretim modellerini daha sürdürülebilir hale getirmenin ve giyim eşyalarının tüm yaşam döngüsüne daha fazla dikkat etmenin yollarını arıyor. Rieter, tekstil döngüsünü tamamlamaya yardımcı olmak için geri dönüştürülmüş ham maddelerin iplik üretimine entegrasyonu için çözümler sunuyor. Son saha çalışmasının sonuçları, bir Rieter sisteminde önemli miktarda geri dönüştürülmüş ham madde ile sadece rotor değil, aynı zamanda farklı kalitede ring ipliklerin eğrilmesinin de mümkün olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda artan çevre bilinci, daha fazla sürdürülebilirlik için yasal gereklilikler ve ham madde maliyetleri nedeniyle tekstil sektöründe daha iyi ham madde kullanımı çok önemli hale geldi. Sonuç olarak, tekstil geri dönüşümünün çeşitli alanlarında daha fazla araştırma ve geliştirme yürütülüyor.

Ham madde temininden yeni nihai ürüne kadar farklı endüstriyel sektörler arasında koordinasyon ve iş birliği hayati olacak. Ancak o zaman tüm geri dönüşüm sürecini daha büyük bir pazara dönüşmesine yardımcı olmak için genişletmek ve optimize etmek mümkün olacak.

Ham maddeyi sınıflandırmak

Rieter, geri dönüştürülmüş elyaf alanında iplikçilere yardımcı olmak için pazarda bulunan tipik geri dönüştürülmüş ham madde kalitesi için sınıflandırma sistemi oluşturdu (Şekil 1). Rieter Geri Dönüşüm Sınıflandırması, iplikçilerin malzemeye bağlı olarak hangi hedeflere ulaşabileceğini tahmin etmelerini kolaylaştırır. Kısa elyaf içeriği, ortalama elyaf uzunluğu ve %5 elyaf uzunluğu yırtılma işleminden sonra önemli parametrelerdir. Çünkü, bu parametreler sonrasında hangi eğirme işleminin (ring veya rotor) kullanılması gerektiğini ve hangi kalite (homojenlik) ve maksimum eğirme inceliğinin (iplik numarası) elde edilebileceğini belirlemeye yardımcı olur.

Şekil 1
Şekil 1

Geri dönüştürülmüş malzemeler için optimum eğirme prosesinin tanımlanması

Çok ilginç bir geri dönüşüm örneği, tişört gibi kullanılmış pamuklu giysilerin yeniden eğrilmesidir. Tipik olarak, geri dönüştürülmüş ham madde bakir (kullanılmamış) pamukla karıştırılır. Bu uygulama aynı zamanda optimum eğirme prosesini belirlemek için Rieter testinde de kullanıldı. Hem ham madde hazırlama gereksinimleri hem de kısa elyaf eğirme için en iyi makine konfigürasyonu dikkate alındı.  Bu deneme çeşitli oranlarda karıştırılmış Çad’dan gelen bakir (kullanılmamış) pamuk ve ağartılmış geri dönüştürülmüş pamuk kullanıldı. Şekil 2’de eğirme prosesindeki işlem sırası gösteriliyor.

Şekil 2
Şekil 2

En iyi düzgünsüzlükte rotor ipliği

Esas itibariyle, rotor iplik makinesi, daha iyi düzgünlük yansıtan yüksek kısa elyaf içeriğine (> 30%) sahip elyafları işlemek için çok uygundur (Şekil 3). Bunun nedeni, kapalı elyaf besleme kanalındaki açılmış elyafların daha iyi elyaf beslemesi ve rotor kanalındaki tek tek elyafların ikiye katlanmasıdır. Kabul edilebilir iplik kalitesi ve operasyonel güvenilirlik için, bu ham madde konfigürasyonunda %75’e kadar geri dönüştürülmüş içeriğe sahip bir karışım mümkündür.

Şekil 3
Şekil 3

En yüksek mukavemette ring ipliği

Ring ipliği, aksine, daha yoğun elyaf entegrasyonu nedeniyle en yüksek iplik mukavemetine sahiptir (Şekil 4). Bu, daha geniş bir uygulama yelpazesini, yani bu ipliklerin dokuma fabrikalarında artan kullanımını sağlıyor. Geri dönüştürülmüş ve kısa elyaf içeriği arttıkça mukavemet azalır.

Şekil 4
Şekil 4

Geri dönüştürülmüş elyaflardan iplik üretmek ekonomik mi?

Ekonomik verimlilik geri dönüştürülmüş malzemenin iplikteki oranına bağlıdır, çünkü bu, iplik dönüştürme maliyetleri ve iplik satış fiyatı üzerinde bir etkiye sahiptir. Rieter denemesinde Ne 12 ve 20 arasında bir iplik numarası kullanıldı ve Türkiye’deki ring iplikler ve rotor iplikler için iplik dönüştürme maliyetleri hesaplandı (Şekil 5).

Şekil 5
Şekil 5

Bu ekonomik analiz, geri dönüştürülmüş hammadde fiyatının, orta kalitede bir bakir pamuğa kıyasla biraz daha ucuz olduğunu varsayıyor. Bu hesaplama aynı zamanda ticaretin geri dönüştürülmüş elyaflardan yapılmış iplikler için daha yüksek bir fiyatı kabul edebileceğine dair gerçekçi görüşe dayanıyor. Geri dönüştürülen elyafların miktarına bağlı olarak, iplik ve kumaş kalitesinde çok az kayıp olur, ancak ham madde kaynakları daha iyi kullanılır ve birçok şirketin daha sürdürülebilir olma ihtiyacını karşılar. Bu nedenle, %25 ila %50 geri dönüştürülmüş ham madde içeren bir karışım, son eğirme prosesine ve iplik numarasına bağlı olarak, bakir pamuk ham maddesinden en az 0,1 ila 0,2 sent daha yüksek bir iplik satış fiyatı elde etmelidir. Şekil 5, en iyi Yatırım Getirisi’nin (ROI) %25 ila %50 geri dönüştürülmüş malzeme içeren karışımlarda olduğunu gösteriyor.

Geri dönüştürülmüş elyafların Rieter ile eğrilmesi kazandırıyor
Geri dönüştürülmüş elyafların Rieter ile eğrilmesi kazandırıyor

İplik ticareti mi yoksa tamamen entegre bir süreç mi olduğuna bağlı olarak, kısa elyaf iplik üretim sürecinin ekonomik uygulanabilirliği için daha fazla veya daha az kapsam olacaktır. Her durumda, bu ekonomik analiz, geri dönüştürülmüş pamuk ham maddesinin kısa elyaf iplik üretimi kullanılarak işlenmesinin ilgi çekici fırsatlarını gösteriyor.

Tekstil Eğirme Haberleri

Durak Tekstil Aramid İplikleri Yüksek Isıya Karşı Başarılı Performans Gösteriyor

Durak Tekstil geç tutuşur özellikteki aramid dikiş ipliği çeşitleriyle artan talebe yanıt veriyor. Yüksek performanslı Durak Fire Safe P-Aramid®...

Özel Haberler

error: Lokasyonunuz kaydedildi. İçerik kopyalanamaz. You location is saved. Content can\'t be copied