Türkiye’deki ‘İyi Pamuk’ Çalışmaları IPUD ’la İlerliyor

Türkiye’deki ‘İyi Pamuk’ Çalışmaları IPUD ’la İlerliyor
Türkiye’deki ‘İyi Pamuk’ Çalışmaları IPUD ’la İlerliyor

Türkiye’de iyi pamuk uygulamalarına katkıda bulunan IPUD , Better Cotton lisansın tek temsilcisi konumunda.

Pamuk üretiminin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuzluklarını en aza indirgemeye çalışan Better Cotton (İyi Pamuk) Standardı 2010 yılından bu yana gelişimini sürdürüyor. Birçok önemli marka sürdürülebilir pamuk ihtiyaçlarının büyük bir kısmını Better Cotton ile karşılıyor. 2010 yılı itibariyle 5 kıtada 21 ülkede üretilen Better Cotton, dünya pamuk üretiminin %16’sına denk geliyor.  2002 yılına kadar toplam pamuk üretiminin %30’unun Better Cotton olarak gerçekleştirilmesi ve 5 milyon çiftçiye ulaşma hedefleniyor.

Küresel markaların Better Cotton standardına sahip pamuğa küresel markaların ilgisi büyük hızla artıyor. 2013 yılında 85,00mt alım gerçekleştiren markalar, 2014 yılında 116,000mt ve 2015 yılında da 251,000mt alım sağladı. Levi Strauss, Adidas, Ikea, Reebok ve H&M gibi markalar 2020 yılına kadar %100 sürdürülebilir pamuk alımına yönelmeyi planlıyor.

IPUD, Sektörün Girişimi İle 2013’de Kuruldu

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) 2013 yılında, BCI ile imzaladığı bir anlaşma ile, Türkiye’de Better Cotton Standardını uygulama v e lisanslama yetkisine tek sahip kuruluş olarak kuruldu. Türk tekstil ve pamuk sektörünün lider kurumları ve isimlerinin girişimi ile kurulan IPUD, kurumsal yapısında sektörü güçlü bir şekilde temsil ediyor. IPUD temel olarak, Türkiye’deki pamuk üreticilerinin Better Cotton Standardı’nda pamuk üretmeleri için eğitim, proje, denetim ve lisanslama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

IPUD’un kurulduğu 2013’de İyi Pamuk üretim alanı 7.237 hektar iken, 2016’da 15.644 hektara yükseldi. Bu alanda çalışan çiftçi sayısı ise 278’den 342’ye çıktı. Kütlü üretim 2013 yılında 34.517 ton iken 2016’da 77.897 oldu. Bu ise 29.601 ton lif üretimine tekabül ediyor. Bettor Cotton konsepti için üretim gerçekleştiren tüm çiftçilerin hasat verimliliğindeki ciddi artışın yanı sıra, daha az pestisit, gübre ve su kullanımı elde ettikleri de gözlemlendi.

IPUD 2020 yılı itibariyle şu hedeflere ulaşmayı planlıyor; Türkiye’de genel pamuk ekim alanı 600.000 bin hektar, Better Cotton Lisanslı pamuk ekim alanı 111.000 hektar, Bettor Cotton Lisanslı üretici birim sayısı 99, Better Cotton lisanslı çiftçi sayısı 4,440.